Jaarverantwoording 2018

Hoofdopgaven

Binnenstad met herwonnen identiteit

2.1.3.2 Binnenstad met herwonnen identiteit

Doel: Een aantrekkelijker binnenstad
Behaalde resultaten in 2018:

 • Er is een stadscafé georganiseerd waarbij vier initiatiefnemers hun idee voor de binnenstad hebben kunnen pitchen en met de aanwezigen hebben kunnen verbeteren
 • Samen met de provincie zijn drie stadscheques uitgereikt à 2.500 euro aan initiatiefnemers die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad willen bevorderen
 • Samen met CAA, Almelo Promotie, Cultuur, de provincie Overijssel en team vastgoed is er intensief gewerkt aan een nieuwe koers voor de binnenstad, waarin:
  • een DNA-analyse wordt uitgevoerd om de kernkwaliteiten van de binnenstad van Almelo te kunnen bepalen. De analyse wordt met een koersdocument vertaald naar een herkenbaar en onderscheidend profiel dat duidelijk maakt welke positie de binnenstad van Almelo (in de stad en regio) wil innemen
  • De ontwikkelmogelijkheden (kwalitatief en kwantitatief) voor de binnenstad in kaart worden gebracht. Duidelijk is wat de transformatieopgave is en in welke markten er kansen liggen
  • Voor deelgebieden in de binnenstad gebiedsprofielen worden opgeleverd (inclusief vaststelling van het kernwinkelgebied)
  • keuzes en prioriteiten ten aanzien van inzet middelen worden gemaakt, aanpak leegstand en mogelijke wijzigingen van bestemmingsplannen worden voorgesteld en  zijn condities gecreëerd waarin nieuwe partijen en initiatieven een kans krijgen

Doel: Een binnenstad met herwonnen identiteit en esthetiek
Behaalde resultaten in 2018:

 • Vanuit het stadarrangement met de provincie is Bethlehem Boulevard mede mogelijk gemaakt
 • Met een bijdrage vanuit de Pilot Spontane Binnenstad zijn er literaire muurgedichten in de binnenstad gerealiseerd
 • Er zijn drie kunstenaars geselecteerd om een ontwerp te maken voor het kunstwerk  op de kop van de nieuw aan te leggen havenkom

Doel: Een binnenstad die zich onderscheid van nabij gelegen steden zoals Hengelo en Enschede
Behaalde resultaten in 2018:

 • Zie doel "een binnenstad met herwonnen identiteit en esthetiek"

Doel: Minder leegstand in de binnenstad
Behaalde resultaten in 2018:

 • Het aantal leegstaande winkelpanden is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is nagenoeg gelijk gebleven. Op 1 januari 2019 staan 81 winkels in de binnenstad leeg ten opzichte van 80 een jaar eerder. Het leegstaande winkeloppervlak is sterk gedaald. Er staat 15.780 winkeloppervlak leeg ten opzichte van 17.661 een jaar eerder. Dit betekent een daling van 11 procent.

Doel: Meer bezoekers aan de binnenstad
Behaalde resultaten in 2018:

 • Het aantal bezoekers aan de binnenstad van Almelo wordt tweejaarlijks gemeten. De laatste meting heeft plaatsgevonden in 2018. De binnenstad trok toen 80.000 weekbezoekers ten opzicht van 93.000 twee jaar eerder (bron: Locatus). Dit betekent een afname van 14%

Doel: Meer investeringen in de binnenstad
Behaalde resultaten in 2018:

 • Haven Zuid is opgeleverd
 • Er is gestart met de sloop van de C&A en omgeving
 • De Corridor aan het marktplein is in ontwikkeling
 • De herontwikkeling van het oude stadhuis is voorbereid
 • Vooral in de Grotestraat Noord is veel geïnvesteerd in gevels en wonen boven winkels

Indicatoren
Er is een dashboard voor de binnenstad om ontwikkelingen in de binnenstad te monitoren.