Jaarverantwoording 2018

Verbonden partijen

Samenvatting

3.6.1 Samenvatting

  • Afgesproken is dat Soweco nv vanaf 2018 drie jaar de tijd krijgt om zich te bewijzen en te groeien naar een zelfstandige maatschappelijke onderneming. In het eerste kwartaal 2019 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd naar een voorkeursscenario van het aandeelhouderschap.
  • De door Stadstoezicht uitgevoerde taken in de openbare ruimte (Veiligheid BV) hebben met ingang van 2018 onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente plaatsgevonden. Verder is in 2018 het besluit genomen de activiteiten van Stadstoezicht Almelo BV per 1 januari 2019 door de gemeente Almelo te laten uitvoeren.
  • In 2018 zijn diverse stappen gezet in de verdere inrichting van de Omgevingsdienst Twente (ODT). In 2018 is de overdracht van de verplichte taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving afgerond, inclusief de bijbehorende formatie en middelen. Hiermee is de ODT met ingang van 1 januari 2019 operationeel. Het ODT heeft zijn intrek genomen in het stadhuis van Almelo.
  • Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie van onze verbonden partijen blijkt wederom dat het Regionaal Bedrijventerrein Twente, Industriegebouw Maatschappij en Soweco een hoog risico scoren. Voor deze verbonden partijen hanteren wij een verhoogd en intensief toezichtsregime.
ga terug