Jaarverantwoording 2018

Hoofdopgaven

Samenvatting

2.1.3.1 Samenvatting

  • Er is intensief met partners gewerkt aan een DNA-analyse, een vertaling naar een onderscheidend profiel voor de binnenstad  en gebiedsprofielen voor de deelgebieden
  • Diverse initiatieven in de binnenstad zijn beloond met subsidies/stadscheques.
  • Haven Zuid is opgeleverd.
  • Het leegstaande winkeloppervlak is met 11 procent gedaald.