Jaarverantwoording 2018

Hoofdopgaven

Samenvatting

2.1.2.1 Samenvatting

  • Door actief in te zetten op netwerkvorming wordt aan deelnemers een basis geboden om hun eigen initiatieven in te brengen en te vergroten. Een voorbeeld hiervan is de Skills-beweging.
  • In 2018 hebben wij in het kader van sociaal ondernemerschap Twente Move2social actief ondersteund.
  • Versterkte regionale acquisitie om meer nieuwe werkgevers / bedrijven naar Twente te halen. In 2018 is er een enorme groei van de werkgelegenheid in de logistiek en techniek gerealiseerd op het XL-Businesspark
  • Voor jonge schoolverlaters vanuit het speciaal onderwijs is er een sluitende aanpak waarbij direct na school een passend leer, werk of zorgtraject is ingericht.
  • Het totale bijstandsbestand daalt licht van 2.839 cliënten eind 2017 naar 2.745 eind 2018.
  • De wijkcoaches zijn per 1 januari 2019 binnen de gemeente geplaatst. We hebben door inzet van extra formatie de wachtlijst en hoge werkdruk bij het wijkteam aangepakt.
  • We hebben een team van 6 fte ingezet om multiprobleemgezinnen te (leren) stabiliseren, erfelijkheid van problematiek te doorbreken en zorgkosten te verlagen.
  • In 2018 is er gewerkt aan de realisatie van een algemene voorzieningen voor dagstructurering.