Jaarverantwoording 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

3.2.1 Samenvatting

  • Het uitgangspunt is een weerstandsratio van minimaal 1,0 zodat de onderkende financiële risico's worden afgedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit op de reguliere exploitatie is 7,1 miljoen euro.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties is 3,7 miljoen euro.
  • De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit is positief beïnvloed door de extra storting in de reserve voor de verbetering van het weerstandsvermogen en het jaarresultaat 2018.
  • De projectkosten 2018 voor de organisatieontwikkeling zorgen voor een vermindering van de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • Na de voorgestelde bestemming van het resultaat jaarverantwoording 2018 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2018 3,2 miljoen euro positief.
ga terug