Jaarverantwoording 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvatting

3.3.1 Samenvatting

  • Afgelopen jaar is de nota kapitaalgoederen uitgewerkt en voorbereid.
  • De eerste inzichten van de nota kapitaalgoederen laten zien dat het reguliere onderhoud kan worden uitgevoerd.
  • Riolering staat voor een grote vervangingsopgave. Via het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is hier dekking voor.
  • De laatste jaren worden meer kosten gemaakt voor de bestrijding van boomziekten- en plagen.
ga terug