Jaarverantwoording 2018

Grondbeleid

Samenvatting

3.7.1 Samenvatting

  • De gemeente Almelo voert een pragmatisch grondbeleid. Voor nieuwe projecten wordt gekozen voor de beleidslijn “faciliterend grondbeleid tenzij ...”.
  • In 2018 hebben we 35 woningbouwkavels verkocht (raming 37 kavels), 0,5 hectare (ha)  bedrijventerrein (raming 1,1 ha) en geen hectares detailhandel (raming 4,4 ha).
  • Per 31-12-2018 zijn er 13 grondexploitaties: 12 verlieslatende en 1 winstgevende grondexploitaties.
  • In 2016 is een verliesvoorziening getroffen voor de heroriëntatie op werklocaties ter grootte van 10,5 miljoen euro. Inclusief rentebijschrijving en na actualisatie bedraagt deze thans 10,6 miljoen euro. Het college streeft ernaar om deze voorziening terug te brengen en doet onderzoek naar alternatieven.
  • Het resultaat 2018 van alle grondexploitaties is verslechterd met 605.000 euro. Dit is veroorzaakt door een verslechtering van de lopende grondexploitaties met 899.000 euro, een vrijval uit de voorziening heroriëntatie werklocaties van 262.000 euro en een winst op de afgesloten complexen van 32.000 euro.
  • Het complex Nog Uit Te Voeren Werken (NUTVW) heeft in 2018 een nadelig resultaat van 26.000 euro behaald.
  • Het resultaat van het gemeentelijk deel van XL Business Park is verbeterd met 1,16 miljoen euro.
  • De benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties daalt van 5,4 miljoen euro eind 2017 (incl. XL Businesspark) naar 3,7 miljoen euro eind 2018 (excl. XL Businesspark).
ga terug