Jaarverantwoording 2018

Dienstverlening

Samenvatting

3.8.1 Samenvatting

  • Een groot deel van de producten/diensten die vallen onder leges titel 1 (algemene dienstverlening) en leges titel 3 (dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn) is voorzien van 100% kostendekkende leges. Hierdoor worden deze producten/diensten geleverd op basis van de werkelijke kostprijs. In 2019 wordt hieraan structureel vervolg gegeven.
  • We hebben voor het eerst een ondernemerspeiling volgens het model “Waar staat je gemeente” uitgevoerd, over de beleving van gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers.
  • We hebben een start gemaakt met het uitvoeren van klantreizen en het benoemen van servicenormen bij diensten rondom de vergunningverlening. We kijken onder andere of standaardvergunningen veel sneller geleverd kunnen worden.
  • Ook in 2018 zijn weer meer producten gedigitaliseerd en andere digitale producten qua gebruiksgemak verbeterd (onder andere naturalisatie & rijbewijs).
ga terug