Jaarverantwoording 2018

Lokale heffingen

Samenvatting

3.1.1 Samenvatting

  • De tarieven voor de lokale heffingen zijn vastgesteld in de begroting 2018 en verwerkt in verordeningen.
  • De totale opbrengsten van lokale heffingen van 44,4 miljoen euro zijn circa 1,3 miljoen euro hoger dan de begrote opbrengsten.
  • In 2018 heeft de raad een besluit genomen over de kostendekkendheid van de leges titel 1 en 3.
ga terug